Historie vývoje

1.5.0 – 29. 4. 2023

 • Opravena náhodná chyba „null is not an object, line 29“.

1.4.9 – 28. 4. 2023

 • Pokus o opravu náhodné chyby „null is not an object, line 29“. Aktualizace dokumentace.
 • Opravena chyba „null is not an object“, která se mohla objevovat při ukládání předvoleb.

1.4.8 – 23. 9. 2022

 • Opravena chyba, kdy nešlo otevřít nápovědu v sekci podpory na macOS/Safari.
 • Opravena chyba, kdy uživatel nebyl upozorněn na novou verzi aplikace.

1.4.7 – 22. 9. 2022

 • Pokus o opravu náhodné chyby „null is not an object, line 29“.
 • Opravena chyba, která způsobovala změnu formátování.
 • Aktualizována sekce podpory.
 • Ukončena podpora pro Adobe InDesign CS3.

1.4.6 – 25. 9. 2017

 • Opravy nahlášených chybných nahrazení – chybné opravy správného textu.
 • Drobné opravy.
 • Drobné opravy v dokumentaci.

1.4.5 – 20. 12. 2016

 • Drobné vylepšení oprav mezer okolo znaku „,“ (čárka).
 • Opravy nahlášených chybných nahrazení – vetšinou chybné opravy správného textu.
 • Drobné opravy v dokumentaci.

1.4.4 – 16. 3. 2015

 • Oprava chybné implementace: Zamezení výskytu pomlčky na začátku řádku.

1.4.3 – 13. 3. 2015

 • Zamezení výskytu pomlčky na konci řádku.
 • Drobné úpravy a opravy uživatelského rozhraní.

1.4.2 – 17. 9. 2014

 • Oprava chyby, která se vyskytovala při spuštění na Adobe InDesign CS3.
 • Oprava chyby, při opravě zkratek některých obchodních společností.
 • Přidána funkce opravy jednoznakových předložek v azbuce (pod volbou „Mezery u jednoznakových předložek“).

1.4.1 – 2. 9. 2014

 • Oprava závažné chyby, která se znemožňovala použití na platformě Microsoft Windows.

1.4.0 – 26. 8. 2014

 • Přepracované grafické rozhraní.
 • Přidání některých méně běžných oprav a drobné změny.

1.3.3 – 13. 12. 2013

 • Oprava velmi závažné chyby, kdy ve verzích Adobe InDesign CS3–CS5 nefungovalo správně ukládání a načítání předvoleb.
 • Upřesněná Freware licence (EULA).

1.3.2 – 8. 11. 2013

 • Celkové vnitřní přepracování funkce Ukládání vlastního nastavení a přidán dialog předvoleb.
 • Opravena chyba, která při ukládání předvoleb mohla způsobovat neočekávané chování.
 • Opravena chyba, která způsobovala chybnou opravu v obecných zkratkách „č. p.“ a „cca“.
 • Drobné rozšíření v oblasti oprav Obecných chyb v české sazbě.

1.3.1 – 31. 8. 2013

 • Vylepšení v oblasti anglických číslovek a obecných zkratek.
 • Vylepšení v oblasti jednotek – doplněny všechny jednotky SI a některé další.
 • Umožnění běhu skriptu na aktuální verzi Adobe InDesign CC (9.1.0.33).

1.3.0 – 21. 8. 2013

 • Nová funkce: Ukládání vlastního nastavení (tlačítka „Vše“… byla zrušena).
 • Přidaná ikona pro zobrazení on-line nápovědy v hlavním okně.
 • Opravena závažná chyba, která zapříčinila nefunkčnost skriptu v česky lokalizovaném Adobe InDesign, při nastavení jiného jazyka než „Libovolný jazyk odstavce“.
 • Vylepšení oblasti měrných jednotek – podpora plošných a objemových délkových jednotek.
 • Méně přísné nahrazování vícenásobných výskytů „!“ a „?“ – nyní nejsou nahrazovány kombinace „!?“, „?!“ a „???“, „!!!“.
 • Přepracování doprovodného souboru „Dokumentace k TypoSkriptu.pdf“.

1.2.8 – 12. 8. 2013

 • Oprava chyby v oblasti zkratek (č. j.).
 • Zakázání nahrazování kombinace znaků „.,“.

1.2.7 – 29. 7. 2013

 • Oprava zásadní chyby v oblasti zkratek (ca/cca, viz).

1.2.6 – 28. 7. 2013

 • Oprava zásadní chyby v oblasti zkratek (§).

1.2.5 – 17. 7. 2013

 • Opravy chyb a rozšíření v oblasti jednotek a obecných zkratek.
 • Drobné opravy GUI.

1.2.0 – 1. 6. 2013

 • Přidán ukazatel průběhu TypoSkriptu (ProgressBar).
 • Vylepšeno grafické rozhraní – tooltipy, klávesové zkratky (pouze Windows).
 • Přidána oprava intervalu letopočtů (např.: 1999–2001), další vylepšení v datumech.
 • Oprava chyby v anglickém zápisu číslovek a zásadní chyby v odstraňování mezer.
 • Optimalizace a slučování vyhledávacích sekvencí.

1.1.0 – 4. 5. 2013

 • Přidány tlačítka na zaškrtnutí všech voleb, žádné volby a výchozího nastavení.
 • Přidána funkce zabránění rozdělení internetových adres.
 • Rozdělení funkcí „Odstranit nadbytečné mezery“ a „Odstranit nadbytečné tabulátory“. Pozn.: Funkce „Odstranit nadbytečné tabulátory“ odstraní i tabulátor na začátku řádku! (ve verzi 1.0.0 toto byla samostatná volba).
 • Opravy chyb ve zkratkách akademických titulů a jednotek.
 • Velké rozšíření nahrazovacích/opravovacích sekvencí v oblastech datumů, počítačových zkratek, obecných zkratek…
 • Řada vnitřních optimalizací.
 • Děkuji Filipu Blažkovi (designiq.cz) za poskytnutí cenných rad a doporučení.

1.0.0 – 3. 4. 2013

 • První veřejná verze