Co je TypoSkript?

TypoSkript vychází z funkcionality úspěšného předchůdce – typografického nástroje Viktor Čistič pro Adobe InDesign a OS X. Umožňuje uživatelům aplikace Adobe InDesign CS3/CS4 a vyšším na platformách macOS (OS X) i Microsoft Windows jednoduše a rychle vyčistit text od nepotřebných znaků, které se běžně vyskytují v textu dodaných od marketingových specialistů a lidí, kteří si s typografií hlavu moc nelámou.

TypoSkript se řídí obecně známými pravidly české hladké sazby; vkládá nerozdělitelné mezery za jednoznakové předložky, odstraňuje prázdné znaky před zalomením odstavce, sekce, sloupce, stránky, nahrazuje zdvojené či nevhodně umístěné mezery např. před znaky závorek, vykřičníků apod., opravuje typografii obecně známých zkratek, českých a některých zahraničních akademických titulů, českých vojenských hodností a nejenom to…

Pravěk, AppleScript a „Viktor Čistič“

Při několikaleté (2001–2005) práci v DTP studiu jsem já i mé kolegyně/kolegové trávili dlouhé hodiny při typografických úpravách textů donesených zákazníky. Každý kdo to někdy dělal poctivě ví, že ačkoliv to není nikterak namáhavé, čas touto činností strávený nepatří k oblíbeným. Zkrátka není to činnost, na kterou by se každý těšil. Věci, které člověk dělá s odporem/averzí nedělá většinou pečlivě a při dlouhých textech pozornost rychle otupí. Díky zálibě v programování a nemalou měrou i tím, že jsme neměli v zaměstnání k dispozici modul Jednoznakové předložky pro Adobe InDesign (od společnosti Amsoft/Amos Software), jsem se dostal o vánočních svátcích 2004 k naprogramování první stořádkové verze pro Adobe InDesign CS1 v jazyce AppleScript. Uměla tehdy ještě pouze jednoznakové předložky a odstraňování přebytečných mezer před znaky závorek, nahrazovala tři po sobě jdoucí tečky jedním znakem „výpustka” a několik dalších věcí.

První veřejná verze Viktora Čističe (ano, je to podle filmu Briutální Nikita) byla zveřejněna v srpnu 2005. Skript se postupem času vylepšoval, verze 2.0 byla zveřejněna dokonce na tenkrát velmi aktivním internetovém portále mujmac.cz a rozpoutala se tam kolem něho velká diskuze. Bohužel skript jsem byl s to vyvíjet do verze 2.9 (říjen 2006), kdy obsahoval již opravu mezer měrných jednotek, titulů a vojenských hodností, měl cca 400 řádků kódu a obsahoval přes 200 nahrazovacích sekvencí. Pak jsem bohužel musel s vývojem na čas přestat. Nicméně skript bylo možno používat i v novějších verzích InDesign CS3 ačkoliv k tomu byl potřeba trochu jiný postup instalace.

Středověk, AppleScript a regulární výrazy

V roce 2011 jsem se mohl k vývoji opět vrátit. Díky přidání možnosti vyhledávání v InDesignu pomocí regulárních výrazů (grep) se možnostem skriptu otevřel úplně nový svět. Možnosti této technologie jsou skutečně obrovské a jeden regulární výraz dokáže zastoupit i několik dřívějších nahrazovacích sekvencí. Takže skript byl postupně přepsán tak, aby používal výhradně regulární výrazy a postupně mezi lety 2011–2012 vylepšován.

Novověk, ExtendScript a „TypoSkript“

Rok 2013 byl dalším milníkem. Přejmenováním, se z lehce pubertálního „Viktora Čističe“ stal dospělejší, důvěryhodnější „TypoSkript“. Díky kompletnímu přepsání do jazyka ExtendScript je možné ho spustit jak na počítačích s macOS, tak i na počítačích s Microsoft Windows.
Další neméně důležité změny:
   • Přepracování uživatelského rozhraní s možností ukládání předvoleb.
   • Automatické ověřování existence nové verze při spuštění.

V neposlední řadě byl vytvořen nový web s možností stažení nové verze a on-line nápovědou.

Současnost

Vývoj TypoSkriptu je v udržovacím režimu.