Author Archives: ferben

TypoSkript 1.3.2

 • Celkové vnitřní přepracování funkce Ukládání vlastního nastavení a přidán dialog předvoleb.
 • Opravena chyba, která při ukládání předvoleb mohla způsobovat neočekávané chování.
 • Opravena chyba, která způsobovala chybnou opravu v obecných zkratkách „č. p.“ a „cca“.
 • Drobné rozšíření v oblasti oprav Obecných chyb v české sazbě.

Uživatel macOS/iOS/iPadOS, snílek a příležitosný ohýbač zdrojových kódu.

TypoSkript 1.3.1

Důležitá oprava pro všechny majitelé aktuální verze Adobe InDesign CC (9.1.0.33). Tato verze by měla být kompatibilní!
Dále obsahuje vylepšení v oblasti anglických číslovek, obecných zkratek a měrných jednotek – doplněny všechny jednotky SI a některé další.

Uživatel macOS/iOS/iPadOS, snílek a příležitosný ohýbač zdrojových kódu.

Kompatibilita s InDesign CC

Dozvěděl jsem se, že TypoSkript není kompatibilní s InDesign CC (verze 9.1). Po spuštění se objeví okno s upozorněním, že TypoSkript není kompatibilní s touto verzí InDesignu. Na opravě se pracuje a další verze TypoSkriptu by měla i na této verzi InDesignu CC pracovat správně.

Uživatel macOS/iOS/iPadOS, snílek a příležitosný ohýbač zdrojových kódu.

TypoSkript 1.3.0

Nejvýznamnější novinkou je možnost uložení nastavení a oprava chyby, která zapříčinila nefunkčnost skriptu v česky lokalizovaném Adobe InDesign, při nastavení jiného jazyka než „Libovolný jazyk odstavce“.

Uživatel macOS/iOS/iPadOS, snílek a příležitosný ohýbač zdrojových kódu.

TypoSkript 1.1.0

Nová verze TypoSkriptu obsahuje řadu vylepšení:

 • Přidání nových tlačítek do hlavního dialogu pro urychlení práce
 • Vkládání správné mezery u typografických a počítačových jednotek (dpi/kB/MB apod)
 • Vkládání správných mezer v datech;
  např.: 1. 1. 2013, nebo v intervalech; např.: 1.–20. 12. 2012
 • Vkládání správných mezer v označení formy posníkání; např. o. s. (obchodní společnost)
 • Vkládání správných mezer a spojovníků v sazbě ISBN/ISSN
 • Opravy mezer v plošných a objemových jednotkách (metry čtverečné/krychlové…)
 • Zákaz dělení internetových adres; např.: https://typoskript.erben.work, info@typoskript.cz, pomocí atributu No Break
 • Oprava chybně nahrazených titulů; např. na začátku věty byl vložen prof. namísto Prof.
 • Optimalizace vykreslování uživatelského rozhraní.

Na některé z výše uvedených bodů mě přivedl pan Filip Blažek (designiq), za což mu děkuji a velice si vážím jeho zájmu o TypoSkript.

Tip pro uživatele Windows

Zkuste v hlavním okně skriptu používat klávesové zkratky pro funkce nových tlačítek: Výchozí nastavení – Alt+v, Vše – Alt+a, Nic – Alt+n (Pozn.: Bohužel vývojový tým InDesignu tuto funkci na OS X nezpřístupnil).

Tip pro uživatele OS X

Sice nemůžete využít výše uvedené klávesové zkratky, ale pokud mají v Systémových předvolbách>Klávesnice>Klávesové zkratky (dole) vybránu položku „Všemi ovládacími prvky“, pak v hlavním dialogu Typoskriptu mohou několikerým stisknutím kombinace Shift+Tab vybrat příslušné tlačítko a stisknutím mezerníku simulovat klepnutí myši na vybraný prvek grafického rozhraní.

Uživatel macOS/iOS/iPadOS, snílek a příležitosný ohýbač zdrojových kódu.

…napsali o TypoSkriptu

Velmi praktická pomůcka na „léčení“ zprasených textových podkladů pro zlom.
Nečekejte zázraky. Podobně jako zločinci jsou se svou vynalézavostí vždycky o krok před ochránci práva, tak i v naší branži autoři textů oplývají při jejich vytváření lstivostí bez hranic. Tak jako natvrdo zalomené řádky vám žádný skript neodstraní, protože nepozná, že se nejedná o odstavce, nedokáže nikdo napsat skript, který opraví novou podlost, kterou autor vynalezl teprve dnes v noci. Proto Vaše ostražitost nesmí nikdy ani na okamžik polevit. TypoSkript dokáže udělat za Vás dobrých 90 % otravné nádeničiny. Tu by možná bylo lze realizovat aplikací řady dílčích nahrazení v modu GREP, ale tady to máte přehledně naservírované v jedné zaškrtávací paletce na jeden průchod. Přesvědčete se, že stojí za to věnovat těch 5 minut, které Vám zabere přetažení TypoSkriptu do příslušného adresáře. Vyzkoušejte a uvidíte!

J. T.

Uživatel macOS/iOS/iPadOS, snílek a příležitosný ohýbač zdrojových kódu.